ÎNCEPUT | STRUCTURA SITULUI | INTRANET | CONTACT |

Top 5 a săptămânii
Vizualizari Occasions: 14
Viața Maicii Speranța
Vizualizari Occasions: 13
Un peregrin rănit
Vizualizari Occasions: 12
Testamentul spiritual a Maicii Speranța
Vizualizari Occasions: 11
Preoții diecezani cu voturi
Vizualizari Occasions: 11
Religioși FAM inserați în activități temporare

Início » Venerabila Maica Speranța » Novena Iubirii Milostive


Novena Iubirii Milostive

Prima zi

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin

Rugăciune pregătitoare (pentru fiecare zi a novenei)

O Isuse al meu, mare-mi este durerea, văzând că din nefericire te-am jignit de atâtea ori. Însă tu, cu inimă de Tată, nu numai că m-ai iertat ci, prin cuvintele tale: “cereți și vi se va da”, mă încurajezi să-ți cer ceea ce-mi este de trebuință. Plin de încredere alerg la Iubirea ta Milostivă, ca să-mi dăruiască ceea ce-ți cer prin această novenă, și mai ales harul de a-mi îndrepta purtarea iar de acum înainte să-mi mărturisesc credința prin fapte, trăind după poruncile tale și să ard de focul iubirii tale.

Meditareaprimelor cuvinte din rugăciunea Tatăl nostru: Tată, este numele care i se potrivește lui Dumnezeu, deoarece lui îi datorăm atât existența noastră naturală pe care am primit-o când am fost creați cât și existența supranaturală a harului, care ne face fiii săi adoptivi. El vrea ca să-l numim Tată, întrucât ca fii îl iubim, îl ascultăm și îl respectăm, și să trezească în noi sentimente de iubire și încrederea că vom obține ceea ce îi cerem. Nostru, pentru că, neavând Dumnezeu decât un Fiu natural, în iubirea sa infinită a voit să aibă mulți fii adoptivi, cărora să le dăruiască bogățiile sale și, având toți același Tată și fiind frați, să ne iubim între noi unul pe altul.

Cerere (pentru fiecare zi a novenei)

O Isuse al meu, alerg la tine în suferința prin care trec acum. Dacă vrei să fii îndurător cu mizerabila ta creatură, fă să triumfe bunătatea ta. Pentru iubirea și mila ta iartă-mi greșelile mele; și chiar dacă nu merit să obțin ceea ce-ți cer, împlinește-mi dorințele, dacă este spre mărirea ta și spre binele sufletului meu. Mă încredințez în mâinile tale: fă din mine ceea ce-ți place ție.

(Cerem harul pe care vrem să-l obținem prin această novenă).

Rugăciune

O Isuse al meu, fii tu pentru mine Tată, ocrotitor și călăuză în pelerinajul meu pământesc, ca nimic să nu mă tulbure și să nu mă îndepărteze de la drumul care duce către Tine.

Iar tu, Marie, Maica mea, care l-ai născut și l-ai îngrijit cu mâinile tale delicate pe Bunul Isus, învață-mă și ajută-mă în împlinirea datoriilor mele, călăuzindu-mă pe drumul poruncilor. Spune-i lui Isus: “Primește-l pe acest fiu, ți-l recomand cu toată puterea inimii mele de mamă”.

3 Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Slavă Tatălui.

A doua zi

Rugăciune pregătitoare (ca în ziua întâi)

Meditareacuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “Care ești în ceruri”.Noi spunem „care ești în ceruri”, deși Dumnezeu se află în orice loc ca Domn al cerului și al pământului, pentru ca gândul la cer să ne determine să-l iubim cu mai multă ardoare și trăind în această viață ca niște pelerini, să năzuim spre lucrurile cerești.

Cerere (ca în ziua întâi)

Rugăciune

O Isuse al meu, știu că tu îi ridici pe cei căzuți, îi eliberezi din închisoare pe cei închiși, nu-l disprețuiești pe cel nenorocit și îți îndrepți privirea plină de iubire și milă către cei nevoiași. De aceea te rog să mă asculți, deoarece trebuie să vorbesc cu tine despre mântuirea sufletului meu și să primesc sfaturile tale mântuitoare.
Păcatele mele mă înfioară, Isuse al meu; mi-e rușine de nerecunoștința și neîncrederea mea. Mi-e atât de frică pentru că tu mi-ai acordat timp ca să fac binele și eu l-am folosit rău, ba mai mult, te-am și jignit. Alerg la tine Doamne, pentru că tu ai cuvintele vieții veșnice.

3 Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Slavă Tatălui.

A treia zi

Rugăciune pregătitoare (ca în ziua întâi)

Meditarea cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “Sfințească-se numele tău”. Este primul lucru pe care trebuie să-l dorim, primul lucru pe care să-l cerem în rugăciune, intenția care trebuie să conducă toată munca și faptele noastre: ca Dumnezeu să fie cunoscut, iubit, slujit și adorat, și ca să se supună puterii sale orice creatură.

Cerere (ca în ziua întâi)

Rugăciune

O Isuse al meu, deschide-mi porțile îndurării tale, fă să rămână în mine sigiliul înțelepciunii tale, fă ca să mă eliberez de orice afecțiune nepermisă și să-ți slujesc cu iubire, bucurie și sinceritate. Întărit de parfumul plăcut al cuvântului tău dumnezeiesc și a poruncilor tale, să înaintez mereu în trăirea virtuților.

3 Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Slavă Tatălui.

A patra zi

Rugăciune pregătitoare (ca în ziua întâi)

Meditarea cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “Vie Împărăția ta”. Cu această invocație cerem să ne dea împărăția harului și favorurile cerului. Adică, împărăția celor drepți și împărăția măririi în care El domnește în pace desăvârșită cu cei fericiți. Cerem totodată și sfârșitul împărăției păcatului, al diavolului și al întunericului.

Cerere (ca în ziua întâi)

Rugăciune

Doamne, ai milă de mine și fă inima mea asemenea inimii tale. Ai milă de mine, Dumnezeul meu, și eliberează-mă de tot ceea ce mă împiedică să ajung la tine, iar în ceasul morții fă ca sufletul meu să nu audă înfricoșătoarea sentință a condamnării, ci cuvintele mângâietoare ale glasului tău: “Vino, tu cel binecuvântat de Tatăl meu”, iar sufletul meu să se bucure la vederea feței tale.

3 Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Slavă Tatălui

A cincia zi

Rugăciune pregătitoare (ca în ziua întâi)

Meditareacuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “Facă-se voia ta precum în cer așa și pe pământ”. Aici cerem ca voința lui Dumnezeu să se realizeze în toate creaturile: cerem aceasta cu tărie, și perseverență, în curăție și desăvârșire; cerem să o îndeplinim noi înșine, în orice fel și pe orice cale ni se va face cunoscută.

Cerere (ca în ziua întâi)

Rugăciune

O Isuse al meu, dă-mi o credință vie și fă ca să împlinesc cu fidelitate poruncile tale și cu inima plină de iubirea și mila ta să alerg pe drumul voit de tine. Fă-mă să gust dulceața Duhului tău și să fiu înfometată de a împlini voința ta divină, pentru ca umila mea slujire să-ți fie mereu plăcută și agreabilă. Să mă binecuvânteze, Isuse al meu, Atotputernicia Tatălui. Să mă binecuvânteze Înțelepciunea ta. Prea blânda dragoste a Duhului Sfânt să-mi dăruiască binecuvântarea sa și să mă păzească pentru viața cea veșnică.

3 Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Slavă Tatălui

A șasea zi

Rugăciune pregătitoare (ca în ziua întâi)

Meditarea cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi”. Aici cerem pâinea cea mai minunată care este Preasfântul Sacrament; hrana obișnuită a sufletului nostru care este harul; sacramentele și inspirațiile cerului. Cerem și hrana necesară pentru a păstra viața trupului, care trebuie procurată cu cumpătare. Spunem noastră pâinii Euharistice, deoarece este rânduită pentru nevoia noastră și deoarece Mântuitorul ni se dăruiește în Sfânta Împărtășanie. Spunem cea de toate zilele, recunoscând că depindem în mod obișnuit de Dumnezeu în toate, trup și suflet, în orice ceas și în orice moment. Zicând dă-ne-o nouă astăzi, împlinim un act de caritate, cerând-o pentru toți oamenii, fără a avea grija zilei de mâine.

Cerere (ca în ziua întâi)

Rugăciune

O Isuse al meu, Tu care ești izvor de viață, dă-mi să beau apa cea vie care izvorăște din tine, pentru ca, gustându-te pe tine, să nu-mi mai fie sete decât de tine; scufundă-mă cu totul în oceanul iubirii și milei tale și reînnoiește-mă cu Preaprețiosul tău Sânge prin care m-ai răscumpărat. Spală cu apa Preasfântei tale Coaste toate petele prin care am pătat haina frumoasă a nevinovăției de la botez. Umple-mă, Isuse al meu, de Duhul tău cel Sfânt și purifică-mi trupul și sufletul.

3 Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Slavă Tatălui.

A șaptea zi

Rugăciune pregătitoare (ca în ziua întâi)

Meditareacuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri”. Îi cerem lui Dumnezeu să ne ierte datoriile noastre care sunt păcatele și pedepsele datorate lor; pedepse enorme care nu pot fi răscumpărate decât cu Sângele Bunului Isus, cu darurile harului și ale naturii primite de la Dumnezeu și cu tot ceea ce suntem și avem. Și ne angajăm prin această cerere să-i iertăm aproapelui nostru datoriile față de noi, injuriile și insultele pe care ni le-a adus, fără răzbunare, uitându-le pentru totdeauna. Astfel, Dumnezeu ne pune în mână judecată noastră, deoarece dacă iertăm ne va ierta și dacă nu-i iertăm pe alții nici El nu ne va ierta pe noi.

Cerere (ca în ziua întâi)

Rugăciune

O Isuse al meu, știu că chemarea ta se adresează tuturor, știu că ești prezent în cei umili, că iubești pe cel care te iubește, că iei apărarea celui sărac, că ai milă de toți și nu disprețuiești nimic din ceea ce ai creat; ascunzi lipsurile oamenilor, îi aștepți să se convertească, îl întâmpini pe cel păcătos cu iubire și îndurare. Dă-mi, Doamne, să beau din izvorul vieții; iartă-mă și distruge în mine tot ceea ce se opune legii tale divine.

3 Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Slavă Tatălui.

A opta zi

Rugăciune pregătitoare (ca în ziua întâi)

Meditarea cuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “Și nu ne duce pe noi în ispită”. Cerând Domnului să nu ne lase să cădem în ispită, recunoaștem că El îngăduie ispita spre folosul nostru; slăbiciunea noastră pentru a o învinge; tăria divină pentru victoria noastră. Domnul nu le refuză harul celor care se împotrivesc acestor mari dușmani. Cerând să nu ne lase să cădem în ispită, îl rugăm să ne ajute să nu mai adăugăm alte datorii la cele pe care le avem deja.

Cerere (ca în ziua întâi)

Rugăciune

O Isuse al meu, fii ocrotitorul și mângâierea sufletului meu; fii apărătorul meu în orice ispită și ocrotește-mă cu scutul adevărului tău. Fii însoțitorul și speranța mea; apărarea și locul de refugiu împotriva tuturor pericolelor sufletului și trupului meu. Fii călăuza mea în mare imensă și nesigură a acestei lumi și binevoiește a mă mângâia în necazul meu. Marea ta iubire și milă să fie pentru mine portul siguranței. Numai aici voi fi liber de înșelăciunile diavolului.

3 Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Slavă Tatălui.

A noua zi

Rugăciune pregătitoare (ca în ziua întâi)

Meditareacuvintelor rugăciunii Tatăl nostru: “Ci ne mântuiește de cel rău”. Îi cerem lui Dumnezeu să ne păzească de orice rău, de relele sufletești și trupești, de cele veșnice și de cele pământești; de cele prezente, trecute și viitoare; de vicii și de pasiunile dezordonate; de înclinațiile rele, de duhul mâniei și al mândriei. Și cerem aceasta spunând amin, cu tărie, afecțiune și încredere, deoarece Dumnezeu vrea și poruncește să cerem așa.

Cerere (ca în ziua întâi)

Rugăciune

O Isuse al meu, spală-mă cu Sângele izvorât din Coasta ta divină, ca să mă întorc curat la viața harului tău. Intră, Doamne, în camera mea săracă și odihnește-te cu mine: însoțește-mă pe drumul greu al vieții mele ca să nu mă pierd. Ajută, Doamne, slăbiciunii sufletului meu și mângâie-mă în durerile inimii spunându-mi că, pentru mila ta, nu vei înceta să mă iubești și vei fi întotdeauna cu mine.

3 Tatăl nostru, Bucură-te Maria, Slavă TatăluiArtigos relacionados da seção: Venerabila Maica Speranța:


Sfântul Benedict Cottolengo
Sfântul Benedict Cottolengo
 
Început | Structura sitului | Contact | Registru | Registru vocațional Copyright ©2008- JUBIRIIMILOSTIVE
eXTReMe Tracker